Igrice, Igre, vicevi, smiješni video, chat, smiješne slike - Ubivrijeme.com

Ivana Brlić Mažuranić

Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića

Vrijeme radnje: prije mnogo godina
Mjesto radnje: selo, okolica i jedan veliki grad
Glavni lik: šegrt Hlapić
Ostali (sporedni) likovi: Gita, majstor Mrkonja, majstorica, pas Bundaš, Marko, kamenari, crni čovjek, Rđavi Grga, težaci, Miško, pastiri, prosjakinja Janja, prodavač košara,

Najvažniji događaji s putovanja:

dan putovanja:
–   Šegrt Hlapć pomogao je starom mjekaru raznositi mlijeko
–    Dostigao ga je pas Bundaš
–    pomogao je malom Marku pronać-    i guske

dan putovanja:
–    susret sa kamenarima (Hlapić-     ima jake č-    izme, č-    vrste šake i pametnu glavu)
–    susret sa crnim č-    ovjekom i spavanje ispod mosta

dan putovanja:
–    Hlapić-     je ostao bez svojih č-    izmica
–    susret sa Gitom
–    Hlapić-     je pomogao seljenima u sjenokoši, a Gita je izvela predstavu za umorne sjenokoše

dan putovanja:
–    požar u selu u kuć-    i Rđavog Grge
–    Hlapić-     je pronašao svoje č-    izme i sve ukradene stvari
–    Grgina majka daje Hlapić-    u  rubac sa srebrnim novcem za svojega Grgu
–    Gita je pokazala Hlapić-    u brazgotinu na prstu nalik na križ

dan putovanja:
–    susret sa pastirom Miškom, peč-    enje kukuruza i krumpira na vatri
–    crni č-    ovjek i Grga padaju sa kolima blizu Hlapić-    a
–    Hlapić-     Grgi daje rubac sa srebrnim novcem od majke
–    Hlapić-     i Gita spavaju kod Miška

dan putovanja:
–    Hlapić-     popravlja opanke Miškovoj brać-    i i prosjakinji Janji
–    dolazak u veliki grad na sajam
–    Gita prodaje siromahove košare
–    pomažu vlasniku vrtuljka
–    ostali su spavati na sajmu pod vedrim nebom

noć Hlapićeva putovanja:
–    noć-     najveć-    ih č-    uda za Hlapić-    a
–    Gita prepoznaje svog konja Sokola
–    saznaju za strašnu namjeru crnog č-    ovjeka i odluč-    e pomoć-    i
–    putuju po noć-    i do Markove kuć-    e, pomaže im siromah sa sajma
–    sreć-    u se sa majstorom Mrkonjom i vesele se susretu
–    odlaze do Markove kuć-    e da isprič-    aju namjere crnog č-    ovjeka
–    doznaju da je crni č-    ovjek nastradao

Završetak:
–    Hlapić-    , majstor Mrkonja, Gita i Bundaš vratili se sretno kuć-    i
–    saznajemo da je Gita Marica (kč-    er od majstora i majstorice)
–    Hlapić-     je naslijedio magarca i kola

Odnos majstora prema Hlapiću:

Majstor je u početku bio vrlo strog prema Hlapiću, tjerao ga je da punu radi, bio je vrlo nepošten prema njemu i okrivljavao ga za stvari koje Hlapić nije uradio. Kasnije se mastor promijenio i zavolio Hlapića kao svojeg sina.

Odnos majstorice prema Hlapiću:

Majstorica je uvijek pomagala Hlapiću i veoma ga je voljela.

Koji su likovi u knjizi postali dobri:

Majstor Mrkonja – kad su ga zlikovci zarobili u dubokoj šumi dva dana i dvije noći razmišljao je o svom životu i shvatio da je krivo postupao sa Hlapićem.
Rđavi Grga – kad mu je Hlapić dao rubac sa srebrnim novcem Grga je shvatio da mora otići od crnog čovjeka i promijeniti se.

Besplatne Online Igre Igre Igre Igrice Vicevi Smiješni Video i slike Chat

Zadnja pretraživanja:

  • čudnovate zgode šegrta hlapića lektira
  • šegrt hlapić lektira
  • lektira šegrt hlapić
  • lektira čudnovate zgode šegrta hlapića
  • šegrt hlapić pouka
  • hlapić igre
  • čudnovate zgode šegrta hlapića tema
  • čudnovate zgode šegrta hlapića vrsta djela
  • čudnovate zgode šegrta hlapića pouka
  • lektira šegrt hlapić tema

Comments Closed